601 715 723

Psychotesty operatorów maszyn w ruchu to badania pomocnicze w medycynie pracy. Zgodnie z obecnym stanem prawnym można je wykonać wyłącznie u psychologów, którzy zgłosili swoją działalność do Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy i tym samym spełniają wymogi ustawy o służbie medycyny pracy.  Zakres podstaw prawnych dla tych badań znajduje się w zakładce: podstawy prawne / profilaktyka.