601 715 723

Cena badań dla kierowców zawodowych wynosi 150 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937).

Cena ta obowiązuje we wszystkich pracowniach psychologicznych w kraju.