601 715 723

Podstawowymi przesłankami do przeprowadzenia badań psychologicznych (psychotechnicznych) w medycynie pracy jest narażenie na:

czynniki toksyczne:

  • czteroetylek ołowiu
  • dwusiarczek węgla
  • rtęć

występowanie niekorzystnych czynników psychospołecznych:

  • zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do podpowiedzi;
  • zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością;
  • zagrożenia wynikające z narażenia życia;

oraz wykonywanie prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (psychomotorycznej).