601 715 723

Psychotesty (czyli badania psychologiczne) z obszaru psychologii pracy i transportu w zależności od podstaw prawnych obejmują: diagnozę funkcji poznawczych, w tym sprawności intelektualnej, diagnozę osobowości, w tym funkcjonowanie w sytuacjach trudnych i ocenę poziomu dojrzałości społecznej oraz diagnozę sprawności psychomotorycznej. Dla potrzeb medycyny pracy psycholog może diagnozować również poziom sprawności w zakresie funkcji wzrokowych.