601 715 723

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje w zakresie pomocy psychologicznej – podstawowe informacje

Pracownia prowadzi konsultacje przeznaczone dla osób szukających pomocy psychologicznej. Zgłoszenie się na takie konsultacje jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania i ma na celu wstępne rozpoznanie występujących trudności oraz omówienie wskazanych form pomocy specjalistycznej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 601-715-723.

W przypadku podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia osoby wymagającej pomocy lub kogoś z jej otoczenia zalecamy bezpośredni kontakt z jedną z Poradni Zdrowia Psychicznego!

Specjalistyczną pomoc oferuje między innymi Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED

Klinika WOLMED prowadzi też bezpłatne telefoniczne konsultacje psychiatryczne: skontaktuj się

Pomoc psychoterapeutyczna

Pod poniższym linkiem znajduje się rzetelna informacja na temat podstawowych zasad poszukiwania pomocy psychoterapeutycznej:
Jak wybrać dobrego psychoterapeutę

oraz na temat zasadniczych różnic pomiędzy psychologiem, psychiatrą i psychoterapeutą:
Zawód psychoterapeuty wobec innych zawodów

Polecani psychoterapeuci i terapeuci uzależnień w naszym regionie:

  • Barbara Zimowska-Szewczyk
  • Anna Szyda
  • Karina Stasiak
  • Aleksandra Sztajnert

Psychoterapia w dużych miastach

Dla osób poszukujących pomocy na terenie największych polskich miast (np. studentów) zamieszczamy przykładowe linki do kilku renomowanych ośrodków terapeutycznych:

Konsultacje psychologiczne dla potrzeb ZUS (zagadnienia rentowe)

Podczas ubiegania się o rentę ZUS w związku z komisją lekarską na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, Poz. 2711) zalecamy kontakt z psychologami ze specjalizacją kliniczną: czytaj / pobierz.