601 715 723

Uprawnienia do badań psychologicznych

Kwalifikacje specjalistyczne (wykraczające poza podstawowy zakres):

psycholog Wiktor Horowski:

  • badania w transporcie drogowym: nr E-77 w ewidencji psychologów oraz nr 10.46 w łódzkim rejestrze przedsiębiorców
  • badania w transporcie kolejowym: uprawnienia CNMK nr 97.P/2010
  • badania w górnictwie: uprawnienia GIG nr 137
  • badania w energetyce: praktyka zawodowa w OBP PGE KWB Bełchatów
  • badania w ramach medycyny pracy: zgłoszenie w WOMP w Łodzi
  • badania w zakresie broni: zezwolenie nr 58/2013

in memoriam – psycholog Paweł Horowski:

 • badania w transporcie drogowym: nr E-01 w ewidencji psychologów uprawnionych
 • badania w transporcie kolejowym: uprawnienia CNMK nr 39.P/2000
 • badania w górnictwie: uprawnienia GIG nr 047
 • badania w energetyce: uprawnienia CIE nr 15.1
 • badania w ramach medycyny pracy: zgłoszenie w WOMP w Łodzi
 • badania w zakresie broni: zezwolenie nr 3/2001

Badania psychologiczne operatorów i kierowców pojazdów służbowych w medycynie pracy wykonujemy na podstawie wymaganego zgłoszenia do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w związku z art. 2 i art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z pózn. zm.) spełniając tym samym wymogi ustawowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z 2010, nr 131, poz. 888).