601 715 723

Górnictwo:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2016 r. poz 1229) pobierz

Poprzednie regulacje:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 275, poz. 1628) pobierz

Wykaz stanowisk górniczych z 2011 roku

W podziemnych zakładach górniczych:

 • górnik strzałowy;
 • wydawca środków strzałowych;
 • instruktor strzałowy;
 • sygnalista szybowy;
 • maszynista maszyn wyciągowych;
 • rewident urządzeń wyciągowych;
 • operator samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej, maszyn do stawiania obudowy kotwowej;
 • operator pojazdów pozaprzodkowych, samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób, pojazdów do przewozu środków strzałowych;
 • maszynista lokomotyw pod ziemią, kolejek powieszanych pod ziemią, kolejek spągowych pod ziemią;
 • rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa;
 • spawacz;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;

W odkrywkowych zakładach górniczych:

 • strzałowy;
 • wydawca środków strzałowych;
 • spawacz;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;

W zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:

 • strzałowy;
 • wydawca środków strzałowych;
 • spawacz;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;
 • mechanik wiertni;
 • operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego;

Wykaz stanowisk górniczych od marca 2016 roku

W podziemnych zakładach górniczych:

 • górnik strzałowy;
 • wydawca środków strzałowych;
 • sygnalista szybowy;
 • maszynista maszyn wyciągowych;
 • rewident urządzeń wyciągowych;
 • operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią;
 • maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek powieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią;
 • rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV pod ziemią;

W odkrywkowych zakładach górniczych:

 • strzałowy;
 • wydawca środków strzałowych;

W zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:

 • strzałowy;
 • wydawca środków strzałowych;
 • operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;

Od marca 2016 roku badania psychologiczne na stanowiska górnicze prowadzić mogą wyłącznie psycholodzy zgłoszeni do rejestru Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w ramach zadań Służby Medycyny Pracy prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

Na stanowiska strzałowego i wydawcy środków strzałowych badania prowadzą psycholodzy upoważnieni do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną wystawiając orzeczenie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.