601 715 723

Badania kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów, kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, po alkoholu, wypadku lub przekroczeniu punktów karnych:

  • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 58) pobierz
  • Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz 341 z późniejszymi zmianami) pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. 2013 poz. 9) pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Dz.U. 2017 poz. 1538) pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937) pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2019 poz. 1294) pobierz