601 715 723

Zakres usług psychologicznych w Pracowni Intertest

Prowadzimy diagnozę psychologiczną przede wszystkim dla obszarów funkcjonowania związanych z transportem, górnictwem, energetyką i czynnikami ryzyka w pracy.

Obsługujemy Klientów potrzebujących badań psychologicznych dla:

 • kierowców:
  • badania podstawowe dla kandydatów na kierowców (profil kierowcy)
  • badania okresowe dla kierowców zawodowych (szkolenie okresowe)
  • badania okresowe dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • badania okresowe dla kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne
  • badania kontrolne po przekroczeniu punktów karnych, po alkoholu i po wypadku drogowym
  • konsultacje dla kierowców pojazdów służbowych na potrzeby medycyny pracy
 • instruktorów nauki jazdy
 • egzaminatorów
 • operatorów sprzętu (wózków jezdniowych, suwnic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek, walców drogowych, żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych, oraz innych maszyn)
 • górnictwa
 • energetyki
 • budownictwa i pracujących na wysokości
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń palną (broń osobista, gazowa, myśliwska, sportowa, kolekcjonerska)
 • pracujących z materiałami wybuchowymi
 • strażników miejskich (gminnych)
 • kandydatów na sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego, syndyka
 • detektywów
 • pracowników ochrony fizycznej osób i mienia
 • innych specjalizowanych grup zawodowych

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 601-715-723